Duyên Vũ

DUYÊN VŨ

Chuyên gia Digital Marketing, 5 năm kinh nghiệm thực tư vấn, đào tạo Marketing thực chiến

Tác giả

Sale Supervisor hiểu đơn giản là người giám sát và quản lý bán hàng. Họ phụ trách đôn đốc nhân viên bán …

Sales Consultant là một vị trí hấp dẫn đối với những người thích nghệ thuật thuyết phục và có năng khiếu xây …

Sales Order là gì? Nó khác gì với các tài liệu bán hàng? Nó có cần thiết cho doanh nghiệp hay không? …

Sales thị trường là người đảm nhiệm cả vị trí kinh doanh và Marketing. Họ bán hàng đem lại doanh số cho …

0982 674 550