Sales Engineer là gì? 4 phương pháp để trở thành Sales Engineer

Sales Engineer là gì

Sales Engineer là những chuyên gia không chỉ làm việc để thúc đẩy doanh số bán các sản phẩm kỹ thuật mà còn là những chuyên gia sẽ xem xét mọi khía cạnh của quy trình bán hàng để tìm cách cải thiện. Nhiều kỹ sư bán hàng kết hợp dịch vụ khách hàng và […]