Sự cần thiết setup phòng sales 4.0 trong thời đại VUCA

Setup phòng Sales 4.0

Phòng Sales được đánh giá là xương sống của mọi doanh nghiệp. Việc setup phòng Sales và đào tạo đội ngũ bán hàng là vô cùng quan trọng và cần thiết. Trong thời đại chuyển đổi số, phòng kinh doanh truyền thống cần được nâng cấp thành phòng Sales 4.0. Tại sao cần phải setup […]