Chuyên gia tại ViCoaching – Mr Đặng Mạnh Dũng

chuyen-gia-dang-manh-dung

Mr Đặng Mạnh Dũng Ông Đặng Mạnh Dũng hiện đang là Co-Founder của Công ty Cổ phần giải pháp MKT hoạt động trong lĩnh vực phần mềm cung cấp giải pháp Marketing đa kênh giúp Cá nhân/Doanh nghiệp trong quá trình tối ưu chi phí marketing, gia tăng chuyển đổi Ông cũng là đồng sáng […]

Chuyên gia tại ViCoaching – Mr Bùi Tùng Lâm

chuyen-gia-lbui-tung-lam

Mr Bùi Tùng Lâm Nhà sáng lập – Chuyên gia cố vấn chiến lược tăng trưởng giá trị doanh nghiệp của Solari Holdings CEO Công ty TNHH Udoo – Huấn luyện năng lực lãnh đạo, đội ngũ; phát triển năng lực thông minh cảm xúc Co-Founder – Cố vấn Công ty cổ phần tư vấn […]